Data en tarieven Bedrijfs/beroepsopleidingen

Meer informatie over fiscaal voordeel » 

* Alle lessen naar keuze In-Class of Online *

Data en tarieven per 01/01/2022 * Voorjaar 2022

* Alle tarieven vrij van btw (onderwijsvrijstelling) *

 

    Startdata
  # Module Les
geld

of p
mnd

Les-
mat.

Examen

Assen Drachten Groningen Stadskanaal Veendam  
  
Administratief Medewerk(st)er
1 Calculatie 325   49 95
najaar 2022, data volgen
 
  2 Nederlands 325   49 95 najaar 2022, data volgen  
  3 Organisatie 325   49 95 12 jan 13 jan 12 jan 10 jan 11 jan  
  4 Boekhouden 325   49 95 maart    
  5 Secretariaatspraktijk 325   49 95

mei

         
  6 Word Basis 349   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
  7 Excel Basis 349   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
    Totaal 2.323 232 343 475        
Totaal inclusief examengeld 3.141
                         
Medisch Secretaresse 1 Calculatie 325   49 95
najaar 2022, data volgen
najaar 2022, data volgen
12 jan 13 jan 12 jan 10 jan 11 jan
 
  2 Nederlands 325   49 95    
  3 Engels 325   49 95  
  4 Medische Kennis & Terminologie 695   95 155

maart

 
  6 Access Database 349   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
  7 Word Gevorderd 395   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
    Totaal 2.414 241 340 440            
       Totaal inclusief examengeld 3.194
   
Management Assistente
1 Calculatie 355   49 95
najaar 2022, data volgen
najaar 2022, data volgen
12 jan 13 jan 12 jan 10 jan 11 jan
 
  2 Nederlands 325   49 95    
  3 Engels 325   49 95  
  4 Notuleren 325   49 125

mei

 
  5 Management 595   95 187

 

 
  6 Word Gevorderd 395   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
  7 MS-Project 395   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
    Totaal 2.685 269 389 597            
 Totaal inclusief examengeld 3.671
   
                         
                         
Praktijkdiploma Ondernemer MKB 1 Bedrijfsadministratie 595   75 187 najaar 2022, data volgen  
  2 Ondernemersschap 695   75 177

maart

 
  3 Nima Basis Marketing 695   75 203

mei

 
    Totaal excl. ICT modules 1.985  248 225 567            
  4 Tekstverwerken Word Basis* optie 349   49  nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
  5 Calculatie Excel Basis* optie  349   49  nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
    Totaal incl. ICT modules 2.683 383
323 567            
Totaal inclusief examengeld 3.573
                         
Ondernemer Transport 1 Bedrijfsmanagement 595   75 195   lesdata op aanvraag  
  2 Personeelsmanagement 595   75 195          
  3 Calculatie 595   75 195          
  4 Financieel Management 595   75 195          
 Specialisatie: 5 Wegvervoer Goederen 295   75 195
 (1 of meer zijn mogelijk) 6 Internationaal Goederen 295   75 195
  7 Wegvervoer Bus 295   75 195  i.o.
  8 Internationaal Bus 295   75 195  
    Totaal exclusief  specialisatie 2.380 340 300 780    

Totaal inclusief examengeld 3.460 excl. specialisatie(s)

                         
3 FINANCIEEL
Basisdiploma Boekhouden BKB   Basisdiploma Boekhouden 595 119 75 187 8 mrt 10 mrt 9 mrt 7 mrt

9 mrt

 
* Inclusief Gratis 2 lessen Accountview            
Totaal inclusief examengeld 857
                         
Basiskennis Calculatie BKC   Basiskennis Calculatie

595

119 75 187 8 mrt 10 mrt 9 mrt 7 mrt

9 mrt

 
* Inclusief Gratis 2 lessen Excel Elements (formules maken met Excel)          
Totaal inclusief examengeld 857
                         
Praktijkdiploma Boekhouden PDB 1 Kostprijscalculatie 575   75 187 najaar 2022, data volgen
  2 Financiële Administratie 575   95 187 8 feb 10 feb 9 feb 7 feb 9 feb
  3 Financiering 575   75 187 25 apr 27 apr 26 apr 24 apr 26 apr
    Totaal 1.725 173 245 561            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) 
Totaal inclusief examengeld 2.531
                         
Moderne Bedrijfsadministratie MBA 1 Kostprijscalculatie 595   85 213 - - okt - -  
(2 jaar 1 mod p halfjaar,
of 1 jaar 2 mod p halfjaar)
2 Bedrijfsadministratie 595   115 213 - - 16 mrt - -  
3 Financiering 595  

85

213 -  - okt - -  
  4 Belastingwetgeving 595   125 213 -  - 1 mrt - -  
    Totaal 2.380 108 410 852            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 3.642
                         
Basiskennis Loonadministratie BKL  1 Loonadministratie 595  

75

187 okt - okt - -  
   2 Arbeidsrecht en soc. Zekerheid  incl   75 187 nov  - nov  -  -
    Totaal 595 109 150 374            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 1.119
                         
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL 1 Loonheffing 495   145 187 1 mrt - 16 mrt - -  
  2 Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen 495   95 187 14 apr - 4 mei - -
- 3 Personeel, Organisatie en Communicatie incl   95 187 (lesstof inbegrepen LH/SV&AR)    
    Totaal 990 198 335 561            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 1.886