Data en tarieven Bedrijfs/beroepsopleidingen

Meer informatie over fiscaal voordeel » 

* Alle lessen naar keuze In-Class of Online *

Data en tarieven per 01/07/2021 * Najaar 2021

* Alle tarieven vrij van btw (onderwijsvrijstelling) *

 

    Startdata
  # Module Les
geld

of p
mnd

Les-
mat.

Examen

Assen Drachten Groningen Stadskanaal Veendam  
  
Administratief Medewerk(st)er
1 Calculatie 325   49 95  6 okt 7 okt 6 okt 4 okt 5 okt  
  2 Nederlands 325   49 95 17 nov 18 nov 17 nov 15 nov 16 nov  
  3 Organisatie 325   49 95 12 jan 13 jan 12 jan 10 jan 11 jan  
  4 Boekhouden 325   49 95 Voorjaar 2022, data volgen
  5 Secretariaatspraktijk 325   49 95

 

 
  6 Word Basis 349   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
  7 Excel Basis 349   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
    Totaal 2.323 232 343 475        
Totaal inclusief examengeld 3.141; belastingbesparing op basis van schijf 1 IB: 1.073; uw netto investering bedraagt: 2.068
                         
Medisch Secretaresse 1 Calculatie 325   49 95
 6 okt 7 okt 6 okt 4 okt 5 okt
17 nov 18 nov 17 nov 15 nov 16 nov
12 jan 13 jan 12 jan 10 jan 11 jan
 
  2 Nederlands 325   49 95    
  3 Engels 325   49 95  
  4 Medische Kennis & Terminologie 695   95 155

1 mrt

 
  6 Access Database 349   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
  7 Word Gevorderd 395   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
    Totaal 2.414 241 340 440            
       Totaal inclusief examengeld 3.194; belastingbesparing op basis van schijf 1 IB: 1.092; uw netto investering bedraagt: 2.102
   
Management Assistente
1 Calculatie 355   49 95
 6 okt 7 okt 6 okt 4 okt 5 okt
17 nov 18 nov 17 nov 15 nov 16 nov
12 jan 13 jan 12 jan 10 jan 11 jan
 
  2 Nederlands 325   49 95    
  3 Engels 325   49 95  
  4 Notuleren 325   49 125

voorjaar 2022, data volgen

 
  5 Management 595   95 187

 

 
  6 Word Gevorderd 395   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
  7 MS-Project 395   49 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
    Totaal 2.685 269 389 597            
 Totaal inclusief examengeld 3.671; belastingbesparing op basis van schijf 1 IB: 1.269; uw netto investering bedraagt: 2.402
   
                         
                         
Praktijkdiploma Ondernemer MKB 1 Bedrijfsadministratie 595   75 187 06-10-21 07-10-21 06-10-21 04-10-21 05-10-21  
  2 Ondernemersschap 695   75 177

Voorjaar 2022, lesdata volgen

 
  3 Nima Basis Marketing 695   75 203

Voorjaar 2022, lesdata volgen

 
    Totaal excl. ICT modules 1.985  248 225 567            
  4 Tekstverwerken Word Basis* optie 349   49  nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
  5 Calculatie Excel Basis* optie  349   49  nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
    Totaal incl. ICT modules 2.683 383
323 567            
Totaal inclusief examengeld 3.573; belastingbesparing op basis van schijf 1 IB: 1.233 (geen drempel, volledige kosten aftrekbaar voor uw huidige of toekomstige onderneming); uw netto investering bedraagt: 2.340
                         
Ondernemer Transport 1 Bedrijfsmanagement 595   75 195    07-10-21 06-10-21 04-10-21 05-10-21  
  2 Personeelsmanagement 595   75 195  18-11-21 17-11-21 15-11-21 16-11-21  
  3 Calculatie 595   75 195  13-01-22 12-01-22 10-01-22 11-01-22  
  4 Financieel Management 595   75 195  03-03-22 02-03-22 28-02-22 01-03-22  
 Specialisatie: 5 Wegvervoer Goederen 295   75 195
 (1 of meer zijn mogelijk) 6 Internationaal Goederen 295   75 195
  7 Wegvervoer Bus 295   75 195  i.o.
  8 Internationaal Bus 295   75 195  
    Totaal exclusief  specialisatie 2.380 340 300 780    

Totaal inclusief examengeld 3.460 excl. specialisatie(s); belastingbesparing op basis van schijf 1 IB: 1.191, netto investering bedraagt: 2.269

                         
3 FINANCIEEL
Basisdiploma Boekhouden BKB   Basisdiploma Boekhouden 595 119 75 187 6 okt 7 okt 6 okt 4 okt

5 okt

 
* Inclusief Gratis 2 lessen Accountview 2 mrt   3 mrt 2 mrt 28 feb 1 mrt
Totaal inclusief examengeld 857, de belastingbesparing op basis van schijf 1 IB bedraagt: 225, uw netto investering bedraagt: 632
                         
Basiskennis Calculatie BKC   Basiskennis Calculatie

595

119 75 187

6 okt

7 okt 6 okt 4 okt 5 okt  
* Inclusief Gratis 2 lessen Excel Elements (formules maken met Excel) 2 mrt 3 mrt 2 mrt 28 feb 1 mrt
Totaal inclusief examengeld 857, de belastingbesparing op basis van schijf 1 IB bedraagt: 225, uw netto investering bedraagt: 632
                         
Praktijkdiploma Boekhouden PDB 1 Kostprijscalculatie 575   75 187 6 okt 7 okt 6 okt 4 okt 5 okt
  2 Financiële Administratie 575   95 187 14 jan 15 jan 14 jan 12 jan 13 jan
  3 Financiering 575   75 187 8 apr 9 apr 8 apr 6 apr 7 apr
    Totaal 1.725 173 245 561            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) 
Totaal inclusief examengeld 2.531, de belastingbesparing op basis van schijf 1 IB bedraagt: 846, uw netto investering bedraagt: 1.685
                         
Moderne Bedrijfsadministratie MBA 1 Kostprijscalculatie 595   85 213 - - 6 okt - -  
(2 jaar 1 mod p halfjaar,
of 1 jaar 2 mod p halfjaar)
2 Bedrijfsadministratie 595   115 213 - - 2 mrt - -  
3 Financiering 595  

85

213 -  - 5 okt - -  
  4 Belastingwetgeving 595   125 213 -  - 1 mrt - -  
    Totaal 2.380 108 410 852            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 3.642, de belastingbesparing op basis van schijf 1 IB bedraagt: 1.258, uw netto investering bedraagt: 2.384
                         
Basiskennis Loonadministratie BKL  1 Loonadministratie 595  

75

187 5 okt - 6 okt - -  
   2 Arbeidsrecht en soc. Zekerheid  incl   75 187 23 nov  - 24 nov  -  -
    Totaal 595 109 150 374            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 1.119 de belastingbesparing op basis van schijf 1 IB bedraagt: 322, uw netto investering bedraagt: 779
                         
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL 1 Loonheffing 495   145 187 5 okt - 6 okt - -  
  2 Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen 495   95 187 23 nov - 24 nov - -
- 3 Personeel, Organisatie en Communicatie incl   95 187 (lesstof inbegrepen LH/SV&AR)    
    Totaal 990 198 335 561            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 1.886, de belastingbesparing op basis van schijf 1 IB bedraagt: 607, uw netto investering bedraagt: 1.279