Data en tarieven Bedrijfs/beroepsopleidingen

* Alle lessen naar keuze In-Class of Online *

Data en tarieven per 01/07/2024 * Najaar 2024

* Alle tarieven vrij van btw (onderwijsvrijstelling) *

 

    Startdata
  # Module Les
geld

of p
mnd

Les-
mat.

Examen

Assen Zuidlaren Groningen Stadskanaal    
  
                         
Medisch Secretaresse 1 Calculatie 385   59 95
16 sep
11 nov
06 jan
 
  2 Nederlands 385   59 95    
  3 Engels 385   59 95  
  4 Medische Kennis & Terminologie 895   95 181 03 mrt
  6 Access Database 349   59 nvt

naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla

 

 
  7 Word Gevorderd 395   59 nvt naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla  
    Totaal 2.794 279 390 466            
       Totaal inclusief examengeld 3.650
   
Management Assistente
1 Calculatie 385   59 95
16 sep
11 nov
06 jan
 
  2 Nederlands 385   59 95    
  3 Engels 385   59 95  
  4 Notuleren 385   59 218 03 mrt
  5 Management 695   95 218 28 apr  
  6 Word Gevorderd 395   59 nvt naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla  
  7 MS-Project 395   59 nvt naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla  
    Totaal 3.125 343 459 721            
 Totaal inclusief examengeld 4.305
   
                         
                         
Praktijkdiploma Ondernemer MKB 1 Bedrijfsadministratie 685   85 218 23 sep  
  2 Ondernemersschap 995   95 218

3 feb

 
  3 Tekstverwerken Word Basis 349   59  nvt naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla  
  4 Calculatie Excel Basis 349   59  nvt naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla  
    Totaal 2.378
298 436            
Totaal inclusief examengeld 3.112
                         
Ondernemer Transport 1 Bedrijfsmanagement 695   95 150   alle modules op aanvraag / in company  
  2 Personeelsmanagement 695   95 150          
  3 Calculatie 695   95 170          
  4 Financieel Management 695   95 170          
 Specialisaties: 5 Wegvervoer Goederen 395   95 150
  6 Internationaal Goederen 395   95 150
               
    Totaal exclusief  specialisatie 2.780   380 640    

Totaal inclusief examengeld 3.800 excl. specialisatie(s)

                         
3 FINANCIEEL
Basisdiploma Boekhouden BKB   Basisdiploma Boekhouden 685 137 95 218 24 sep 26 sep 25 sep 23 sep

 

 
* Inclusief Gratis 2 lessen Accountview            
Totaal inclusief examengeld 998
                         
Basiskennis Calculatie BKC   Basiskennis Calculatie

685

137 95 218 24 sep 26 sep 25 sep 23 sep

 

 
* Inclusief Gratis 2 lessen Excel Elements (formules maken met Excel)          
Totaal inclusief examengeld 998
                         
Praktijkdiploma Boekhouden PDB 1 Kostprijscalculatie 685   95 218       23 sep         
  2 Financiële Administratie 685   95 218  voorjaar 2025, data volgen  
  3 Financiering 685   95 218  voorjaar 2024, data volgen  
    Totaal 2.055 206 285 654            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) 
Totaal inclusief examengeld 2.994
                         
Moderne Bedrijfsadministratie MBA 1 Kostprijscalculatie 745   110 249 25 sep -  
(2 jaar 1 mod p halfjaar,
of 1 jaar 2 mod p halfjaar)
2 Bedrijfsadministratie 745   140 249 12 feb -  
3 Financiering 745  

110

249 26 sep -  
  4 Belastingwetgeving 745   155 249 13 feb -  
    Totaal 2.980 135 515 996            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 4.491
                         
                         
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL 1 Loonheffing 785   175 218 25 sep   -  
  2 Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen 785   125 218 06 nov -
- 3 Personeel, Organisatie en Communicatie incl   125 218 (lesstof inbegrepen LH/SV&AR)    
    Totaal 1.570 314 425 654            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 2.649