Praktijkdiploma Loonadministratie PDL

Schrijf je nu in voor deze opleiding!

inschrijven

 

De loonadministratie van een bedrijf of een instelling bijhouden is een vak waarbij zorgvuldigheid is vereist. Veel bedrijven en instellingen hebben een eigen loonadministratie om accountskosten te kunnen besparen en om snel over gegevens te beschikken. Op de arbeidsmarkt is veel behoefte aan vakbekwame loonadministrateurs.

Praktijkdiploma Loonadministratie is een actuele opleiding. Het opleidingsmateriaal wordt jaarlijks aan de wijzigingen in het fiscale regime en de sociale zekerheid aangepast. De opleiding sluit nauw aan bij het midden- en kleinbedrijf. Na het behalen van het examen bent u in staat een salarisadministratie op te zetten, bij te houden en te controleren.

De opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie is bestemd voor mensen die zich binnen een bedrijf of instelling bezighouden met de salarisadministratie of in de toekomst een functie als salarisadministrateur ambiëren. Daarnaast nemen medewerkers van administratie- en accountskantoren alsmede accountants en belastingadviseurs deel aan deze vakopleiding.

Niveau / Vooropleiding

MBO4; echter in de praktijk blijkt dat diverse onderwerpen op Mbo+/Hbo-p niveau liggen. Om deel aan het examen PDL te kunnen nemen, is geen specifieke vooropleiding vereist. Enige kennis van belastingen en sociale wetgeving is wel aan te raden. De opleiding BKL en / of PDB en / of praktijkervaring geven voldoende kennis.

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie onderdelen: Loonheffing, Arbeidsrecht & Sociale Verzekeringen en Personeel, Organisatie & Communicatie. Onderstaand een selectie van lesonderwerpen per module.

Onderdeel Loonheffingen

Belastingdienst
Werkkostenregeling
Organisaties betrokken bij de sociale verzekeringen
Begrippenkader
Belastingplicht en inhoudingsplicht
Verzekeringsplicht
De loonbegrippen
Vergoedingen en verstrekkingen
Pensioenaanspraken, levensloopregeling en spaarregelingen
Internationale arbeidsverhoudingen
Heffing, afdracht en verplichtingen
Berekening van de loonheffingen
Heffingskortingen
Tabellen
Afdrachtverminderingen
Naheffing, boetestelsel en bruteren
Invordering en aansprakelijkheid
Uitkeringen, loonkostensubsidies en toeslagen
Arbeidsongeschiktheid
Bezwaar en beroep

 

Onderdeel Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid

Arbeidsovereenkomst
Arbeidsprocesrecht
Wet arbeid en zorg
Wet gelijke behandeling
Ondernemingsraden
Persoonswetgeving
Subsidies en toeslagen
Collectieve arbeidsovereenkomst
Ontslagverboden
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Arbeidsprocesrecht

 

Onderdeel Personeel, Organisatie & Communicatie

Personeels- en salarisadminstratie
Human resources management (HRM)
Organisatiestructuren en vormen
Arbeidsverdeling
Automatiseren van administraties
Marketing
Gespreksvormen
Conflicthantering

Aantal lessen

De opleiding omvat 12 lessen. Gedurende de lessen ligt de nadruk op Loonheffing en Arbeidsrecht & Sociale zekerheid. Module Personeel Organisatie Communicatie is zelfstudie met begeleiding vanwege het meer theoretische karakter in vergelijking met de andere 2.

Examen

De examens worden online afgenomen door de Associatie voor Praktijkexamens, diverse lokaties waaronder Assen. U kunt zich via internet aanmelden en zelf datum+tijd kiezen.

Lestijden

Van 19:00 uur tot 21.45 uur.

Plaats opleiding

De opleiding is te volgen in de plaatsen: Assen, Groningen.

Praktische informatie

Data en tarieven

Vervolgopleiding

De opleiding MBA.

* Extra *   

Bij inschrijving voor de gehele opleiding (alle modulen) geldt: inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel, 2 lessen). In de praktijk blijkt dat rekenvaardigheid met een spreadsheet wel eens te wensen overlaat bij een aantal cursisten. Mulder Opleidingen is van mening dat PDL-cursisten vaardig dienen te zijn met deze software, vandaar dit gratis aanbod.

 

Lesdata/lokatie in overleg, deelname is niet verplicht. U kunt de Excel-lessen gebruiken binnen 6 maanden na uw laatste les PDL.

 

 

 

Vragen over deze opleiding?

contactformulier

Schrijf je nu in voor deze opleiding!

inschrijven

Voordelen Mulder Opleidingen

 • Naar keuze op lokatie of online
 • Gratis proefles
 • Starten op korte termijn
 • Hoog slagingspercentage

Zoeken

Contactinformatie

 • Mulder Opleidingen
 • Kantoor: Berkenweg 1
 • 9471 VA  Zuidlaren
 • t +31 592 201010
  (ma-do 10-22 uur
  vr-za 10-18 uur)
 • info@mulderopleidingen.nl

U wordt te woord gestaan door

 • Albert Kruize
 • Rik Mulder

Naar de contactpagina

Bel mij

Wilt u meer informatie? Wij kunnen u ook bellen.